Chat - militia - 28.11.2019
Suche:

[21:17:39] Militia Only Spieler EL ESPAÑOL ( 0:12670356 ) hat den Server betreten
[21:18:16] Militia Only ( EL ESPAÑOL , 0:12670356 ) fuck you stupid cheat
[21:21:15] Militia Only ( EL ESPAÑOL , 0:12670356 ) karibou fuck your stupid mom fuckin noob
[21:22:22] Militia Only ( EL ESPAÑOL , 0:12670356 ) sv how can we ban this fuckin karibou
[21:23:54] Militia Only ( EL ESPAÑOL , 0:12670356 ) sv
[21:24:02] Militia Only ( EL ESPAÑOL , 0:12670356 ) SV
[21:25:32] Militia Only ( EL ESPAÑOL , 0:12670356 ) fuck your fuckin mom
[21:25:44] Militia Only ( EL ESPAÑOL , 0:12670356 ) go aut stupid noob
[21:25:53] Militia Only ( EL ESPAÑOL , 0:12670356 ) fuck your chet mom
[21:26:18] Militia Only ( EL ESPAÑOL , 0:12670356 ) SV
[21:28:50] Militia Only ( EL ESPAÑOL , 0:12670356 ) fuck you
[21:31:02] Militia Only ( EL ESPAÑOL , 0:12670356 ) wtf
[21:32:34] Militia Only ( EL ESPAÑOL , 0:12670356 ) admin
[21:33:02] Militia Only ( EL ESPAÑOL , 0:12670356 ) admin ban karibou for us cheat
[21:33:32] Militia Only ( EL ESPAÑOL , 0:12670356 ) gg fuckin stupid
[21:33:34] Militia Only ( EL ESPAÑOL , 0:12670356 ) fuck you
[21:34:27] Militia Only Spieler EL ESPAÑOL ( 0:12670356 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)

» Saigns.de, generated 02.07.2020 17:16, Kontakt & Impressum