Chat - 2fortfr - 18.02.2018
Suche:

[00:53:21] 2Fort #3 +FR Spieler TheFuntimes ( 1:146552592 ) hat den Server betreten
[00:55:08] 2Fort #3 +FR ( TheFuntimes , 1:146552592 ) !halloween
[00:55:22] 2Fort #3 +FR ( TheFuntimes , 1:146552592 ) !giveitems
[00:55:29] 2Fort #3 +FR ( TheFuntimes , 1:146552592 ) !halloween
[00:57:45] 2Fort #3 +FR ( TheFuntimes , 1:146552592 ) !Halloween
[01:04:21] 2Fort #3 +FR Spieler TheFuntimes ( 1:146552592 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[04:49:31] 2Fort #3 +FR Spieler Waaman Respecter lol ( 1:116975528 ) hat den Server betreten
[04:51:15] 2Fort #3 +FR ( Waaman Respecter lol , 1:116975528 ) menu
[06:27:04] 2Fort #3 +FR Spieler Mediclade (GEWP) ( 1:23562667 ) hat den Server betreten
[06:27:24] 2Fort #3 +FR ( Mediclade (GEWP) , 1:23562667 ) !idle
[06:27:34] 2Fort #3 +FR ( Mediclade (GEWP) , 1:23562667 ) !control
[06:27:40] 2Fort #3 +FR ( Mediclade (GEWP) , 1:23562667 ) !bot
[06:38:33] 2Fort #3 +FR Spieler Mediclade (GEWP) *AFK ( 1:23562667 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[10:46:04] 2Fort #3 +FR Spieler matee110Pro(HUN2005) ( 0:222989297 ) hat den Server betreten
[10:48:27] 2Fort #3 +FR Spieler slawlin.hun (Pro)trade.tf ( 0:178211382 ) hat den Server betreten
[10:57:58] 2Fort #3 +FR Spieler Ich mag Moneten :) ( 1:171020977 ) hat den Server betreten
[11:11:56] 2Fort #3 +FR Spieler Ich mag Moneten :) ( 1:171020977 ) hat den Server verlassen (Ich mag Moneten :) timed out)
[11:13:47] 2Fort #3 +FR Spieler Ich mag Moneten :) ( 1:171020977 ) hat den Server betreten
[11:16:57] 2Fort #3 +FR ( matee110Pro(HUN2005) , 0:222989297 ) www
[11:21:14] 2Fort #3 +FR ( Ich mag Moneten :) , 1:171020977 ) !tp
[11:22:07] 2Fort #3 +FR ( Ich mag Moneten :) , 1:171020977 ) This is normal
[11:25:56] 2Fort #3 +FR Spieler Tomi_Hun ( 1:205922367 ) hat den Server betreten
[11:29:22] 2Fort #3 +FR ( Tomi_Hun , 1:205922367 ) wow
[11:31:43] 2Fort #3 +FR ( Ich mag Moneten :) , 1:171020977 ) d
[11:32:07] 2Fort #3 +FR ( Tomi_Hun , 1:205922367 ) i am fuckong noob
[11:33:02] 2Fort #3 +FR ( Tomi_Hun , 1:205922367 ) de ne már
[11:35:40] 2Fort #3 +FR ( Tomi_Hun , 1:205922367 ) a kurva anyádnak a rezonátorját bele baszom a szádba
[11:37:22] 2Fort #3 +FR Spieler slawlin.hun (Pro) ( 0:178211382 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[11:37:41] 2Fort #3 +FR Spieler Tomi_Hun ( 1:205922367 ) hat den Server verlassen (Tomi_Hun timed out)
[11:43:41] 2Fort #3 +FR Spieler matee110Pro(HUN2005) ( 0:222989297 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[11:54:41] 2Fort #3 +FR Spieler Ich mag Moneten :) ( 1:171020977 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[12:21:34] 2Fort #3 +FR Spieler ?Porrot_Aventures? ( 0:171447140 ) hat den Server betreten
[12:26:51] 2Fort #3 +FR Spieler ?Porrot_Aventures? ( 0:171447140 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[13:03:12] 2Fort #3 +FR Spieler Tomi_Hun ( 1:205922367 ) hat den Server betreten
[13:07:40] 2Fort #3 +FR Spieler Tomi_Hun ( 1:205922367 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[14:48:23] 2Fort #3 +FR Spieler Beni ( 1:202709523 ) hat den Server betreten
[14:50:27] 2Fort #3 +FR Spieler slawlin.hun (Pro) ( 0:178211382 ) hat den Server betreten
[14:52:37] 2Fort #3 +FR Spieler tomicsek6 ( 1:147248974 ) hat den Server betreten
[14:53:49] 2Fort #3 +FR Spieler Prof. MeeM ( 0:134154352 ) hat den Server betreten
[14:54:24] 2Fort #3 +FR Spieler matee110Pro(HUN2005) ( 0:222989297 ) hat den Server betreten
[14:55:27] 2Fort #3 +FR Spieler Prof. MeeM ( 0:134154352 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[14:58:58] 2Fort #3 +FR Spieler FleviX ( 1:90207924 ) hat den Server betreten
[15:09:37] 2Fort #3 +FR Spieler Beni ( 1:202709523 ) hat den Server verlassen (Beni timed out)
[15:13:14] 2Fort #3 +FR Spieler Beni ( 1:202709523 ) hat den Server betreten
[15:26:13] 2Fort #3 +FR Spieler matee110Pro(HUN2005) ( 0:222989297 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[15:26:24] 2Fort #3 +FR Spieler tomicsek6 ( 1:147248974 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[15:28:01] 2Fort #3 +FR Spieler slawlin.hun (Pro) ( 0:178211382 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[15:28:11] 2Fort #3 +FR Spieler Beni ( 1:202709523 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[15:28:14] 2Fort #3 +FR Spieler FleviX ( 1:90207924 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[15:29:09] 2Fort #3 +FR Spieler felix1825 ( 1:83556977 ) hat den Server betreten
[15:43:47] 2Fort #3 +FR Spieler branko.spiessens ( 1:126866597 ) hat den Server betreten
[15:51:04] 2Fort #3 +FR Spieler branko.spiessens ( 1:126866597 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[15:52:31] 2Fort #3 +FR Spieler IzakOOO ( 0:211781189 ) hat den Server betreten
[15:52:43] 2Fort #3 +FR Spieler boniuwa ( 0:423956173 ) hat den Server betreten
[15:59:26] 2Fort #3 +FR Spieler felix1825 ( 1:83556977 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[16:10:53] 2Fort #3 +FR Spieler IzakOOO ( 0:211781189 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[16:11:15] 2Fort #3 +FR Spieler boniuwa ( 0:423956173 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[16:29:45] 2Fort #3 +FR Spieler boniuwa ( 0:423956173 ) hat den Server betreten
[16:30:26] 2Fort #3 +FR Spieler IzakOOO ( 0:211781189 ) hat den Server betreten
[16:32:06] 2Fort #3 +FR Spieler Beni ( 1:202709523 ) hat den Server betreten
[16:34:15] 2Fort #3 +FR Spieler tomicsek6 ( 1:147248974 ) hat den Server betreten
[16:51:18] 2Fort #3 +FR Spieler IzakOOO ( 0:211781189 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[16:51:22] 2Fort #3 +FR Spieler boniuwa ( 0:423956173 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[16:56:39] 2Fort #3 +FR Spieler tomicsek6 ( 1:147248974 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[16:58:21] 2Fort #3 +FR ( Beni , 1:202709523 ) :D
[17:02:02] 2Fort #3 +FR Spieler slawlin.hun (Pro) ( 0:178211382 ) hat den Server betreten
[17:23:28] 2Fort #3 +FR Spieler Beni ( 1:202709523 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[17:28:15] 2Fort #3 +FR Spieler slawlin.hun (Pro) ( 0:178211382 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[18:03:04] 2Fort #3 +FR Spieler beres0303 ( 0:222331731 ) hat den Server betreten
[18:03:52] 2Fort #3 +FR Spieler slawlin.hun (Pro) ( 0:178211382 ) hat den Server betreten
[18:17:36] 2Fort #3 +FR Spieler IzakOOO ( 0:211781189 ) hat den Server betreten
[18:18:57] 2Fort #3 +FR Spieler beres0303 ( 0:222331731 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[18:21:10] 2Fort #3 +FR Spieler slawlin.hun (Pro) ( 0:178211382 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[18:28:16] 2Fort #3 +FR Spieler Obi 1 Kenobi ( 0:185277414 ) hat den Server betreten
[18:28:30] 2Fort #3 +FR Spieler Obi 1 Kenobi ( 0:185277414 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[19:01:33] 2Fort #3 +FR Spieler IzakOOO ( 0:211781189 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[19:08:25] 2Fort #3 +FR Spieler Doritos Nacho ( 1:156830393 ) hat den Server betreten
[19:09:19] 2Fort #3 +FR ( Doritos Nacho , 1:156830393 ) autopillot
[19:15:18] 2Fort #3 +FR ( Doritos Nacho , 1:156830393 ) quake
[19:17:07] 2Fort #3 +FR ( Doritos Nacho , 1:156830393 ) quake
[19:23:35] 2Fort #3 +FR Spieler ✪ Reddy ✪ ( 1:181120950 ) hat den Server betreten
[19:34:13] 2Fort #3 +FR ( Doritos Nacho , 1:156830393 ) menu
[19:35:25] 2Fort #3 +FR Spieler ✪ Reddy ✪ ( 1:181120950 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[19:37:21] 2Fort #3 +FR ( Doritos Nacho , 1:156830393 ) servers
[19:39:28] 2Fort #3 +FR Spieler Doritos Nacho ( 1:156830393 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[19:51:42] 2Fort #3 +FR Spieler ุุุุImpending Kickass ( 1:50474725 ) hat den Server betreten
[19:52:18] 2Fort #3 +FR ( ุุุุImpending Kickass , 1:50474725 ) servers
[19:53:32] 2Fort #3 +FR Spieler ุุุุImpending Kickass ( 1:50474725 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[19:54:06] 2Fort #3 +FR Spieler ุุุุImpending Kickass ( 1:50474725 ) hat den Server betreten
[19:54:23] 2Fort #3 +FR ( ุุุุImpending Kickass , 1:50474725 ) servers
[19:55:16] 2Fort #3 +FR Spieler ุุุุImpending Kickass ( 1:50474725 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[20:01:11] 2Fort #3 +FR Spieler turkey thighs ( 1:99004198 ) hat den Server betreten
[20:09:13] 2Fort #3 +FR ( turkey thighs , 1:99004198 ) rtd
[20:29:56] 2Fort #3 +FR Spieler turkey thighs ( 1:99004198 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[20:58:05] 2Fort #3 +FR Spieler sola ( 1:226973800 ) hat den Server betreten
[21:00:54] 2Fort #3 +FR Spieler sola ( 1:226973800 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[21:44:10] 2Fort #3 +FR Spieler IzakOOO ( 0:211781189 ) hat den Server betreten
[22:07:24] 2Fort #3 +FR Spieler IzakOOO ( 0:211781189 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[22:25:18] 2Fort #3 +FR Spieler Gordon Freeman ( 1:86780065 ) hat den Server betreten
[22:29:57] 2Fort #3 +FR Spieler Gordon Freeman ( 1:86780065 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[22:35:25] 2Fort #3 +FR Spieler IzakOOO ( 0:211781189 ) hat den Server betreten
[22:36:11] 2Fort #3 +FR Spieler boniuwa ( 0:423956173 ) hat den Server betreten
[22:42:50] 2Fort #3 +FR Spieler IzakOOO ( 0:211781189 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)
[22:43:26] 2Fort #3 +FR Spieler boniuwa ( 0:423956173 ) hat den Server verlassen (Disconnect by user.)

» Saigns.de, generated 04.06.2020 23:22, Kontakt & Impressum